ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចផ្អាកការប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក…!

✍️L16
———————–
🌠សេចក្តីប្រកាស÷ រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចផ្អាកការប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក នៅរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ ២០២២ នេះ សម្រាប់ថ្នាក់ជាតិ តែការរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកកំសាន្តសប្បាយ នៅតាមរាជធានីខេត្តនានាទូទាំងប្រទេស គឺអាចប្រព្រឹត្តទៅបានតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែង៕
សេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើនៅថ្ងៃទី ៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
#ទំនាក់ទំនងថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 070 500010


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *