ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ចាប់ខ្លួនឧកញ៉ា ជួប ច័ន្ទ បញ្ជូនទៅតុលាការ ពាក់ព័ន្ធពីបទ…!

ភ្នំពេញ ៖ នារសៀលថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ សមត្ថកិច្ចនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលរាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើការចាប់ខ្លួនឧកញ៉ា ជួប ច័ន្ទ បញ្ជូនទៅតុលាការ ពាក់ព័ន្ធពីបទ.មិនបំពេញកាតព្វកិច្ច ចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន» ពោលគឺជំពាក់លុយគេអត់សង ហៅថា ឧកញ៉ាក្ស័យធន !
សម្រស់អត្ថបទ:កែមម៉ូវ (L12)
#ទំនាក់ទំនងថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 070 500010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *