ព័ត៌មានជាតិ

ព្រហ្មក្លែងក្លាយទទួលទណ្ឌកម្មពីទេវតា…..!

✍️L16

==============
ឥឡូវព្រហ្មបានប្រោសមែន សូម្បីតែបាយក៏គ្មានស៊ីផង ហើយព្រហ្មស្នាវិញ វិកលចរិតបាត់ទៀតមិនដឹងអ្នកណា ជួយអ្នកណាទេពេលនេះ ចំណែកឯព្រហ្មក្លែងក្លាយត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មពីទេវតា នេះហើយជាលទ្ធផល ជឿផ្កាប់មុខគ្មានការពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ មុននឹងជឿទៅលើអ្វីមួយ សូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រើសម្បជញ្ញៈរិះគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់សិនទៅ ទើបមិនងាយនឹងចាញ់បោកគេ…៕
ចេញផ្សាយ: ០១.០៩.២០២២
#ទទួលថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 070 500010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *