ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

សម្ដេច ទាំងពីរ គឺជាទេវតា

បងប្អូនវិលត្រឡប់មកផ្ទះសំបែងវិញមកឈប់ ងប់ងល់ជឿលើលោក ឃឹម វាសនា ទៀតទៅ លោកឃឹម វាសនា ជាអ្នកបំពុលសង្គម ពីព្រោះប្រទេសយើងកំពងតែមានសុខសន្តិភាព បែជាបុគ្គលម្នាក់នេះ ធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលគ្រប់ទីកន្លែង ធ្វើឱ្យបងប្អូនចោលកូនចោលចៅ ចោលការងារមុខរបរ រកសុី ចោលផ្ទះសម្បែង កូនចៅត្រូវបាត់ការសិក្សារៀនសូត្រ ថែមទាំងបាត់ប្រាក់ចំណូលចូលរាល់ថ្ងែដើម្បីចិញញឹមគ្រួសារទៀតផង ហើយមករស់នៅបែបនេះ មិនមែនជាការរត់គេចពីហានិភ័យនោះទេ នេះកំពុងតែរត់មករកហានិភ័យវិញទេ ប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យ ឈប់ទៅបងប្អូន

#ទំនាក់ទំនងថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 070500010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *