ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

នគរបាល ខណ្ឌដូនពេញ បានចុះធ្វើការត្រួត…!

✍️L16
រាយការណ៍:L17
===========
(ភ្នំពេញ)÷ នៅអធិការដ្ឋាននគរបាល ខណ្ឌដូនពេញ បានចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យណែនាំ និងធ្វើកិច្ចសន្យាដល់ ប្អូនៗយុវវ័យ អំពីការប្រើប្រាស់បំពង់ស៊ីម៉ាំងម៉ូតូបន្លឺសំឡេងខ្លាំងៗ ខុសលក្ខណៈដើម ចំនួនម៉ូតូ១០គ្រឿង ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអធិការ ទៀង ចាន់សា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *