ព័ត៌មានជាតិ

រស្មី ស ប្បា យ ចិ ត្ត ទ ទួ ល ផ ល

ប្អូនស្រីឈ្មោះរស្មីរស់នៅភូមិទួលសាំង ស្រុកអង្គរបូរីឃុំអង្គរ ខេត្តតាកែវ ប្អូនស្រីរស្មីបានរៀបរាប់ប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានsl tv online ឱ្យដឹងថា ឆ្នាំនេះខ្ញុំធ្វើស្រូវប្រាំងបានប្រសើរជាងមុនបន្តិចតែខ្ញុំសប្បាយចិត្ត ប៉ុន្តែសូមសំណូមពរទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសូមជួយឱ្យថ្លៃប្រេងនិងសាំងជីឲ្យមានតម្លៃចុះបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលប្រជាកសិករគាត់បានប្រមូលផលបានគ្រាន់ជាងមុន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *