ព័ត៌មានជាតិ

គ្រួសារមានទុក្ខជាទម្ងន់

(ខេត្តកំពត)
====================
សហគមន៍ត្រពាំងសង្កែយើងខ្ញុំនិងមានកម្មវិធី ចុះជួយមនុស្សធម៌គ្រួសារ១ ឋិតនៅក្នុសហគមន៍ ត្រពាំងសង្កែដែលគ្រួសារគាត់មានបញ្ហា ត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់ ស្ថិតនៅភូមិកំពុងកែស ឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត គ្រួសារគាត់មានសមាជិក៣នាក់ កូនគាត់ត្រូវសំរាល សំរាកនៅមន្ទីរពេទ្យ ប្តីគាត់ត្រូវទៅសំរាកព្យាបាលនៅមន្ទីរទេព្យកាលម៉ែត្រ ឯគាត់ជាប្រពន្ធមានជម្ងឺប្រចាំកាយទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងនៅផ្ទះម្នាក់ឯង បានអ្នកជិតខាងជួយយកអាសារ បងប្អូនចឹងគាត់ពិតជាពិបាកខ្លាំងហើយ ចឹងហើយមានតែស្វែងរកជំនួយមនុស្សធម៌ពីបងប្អូនដែលមានសុធា ជួយសង្រោះគ្រួសារគាត់ផងចុះបងប្អូន នេះជាការសំណូមពរអំពាវលាវសូមបងប្អួយជួយគាត់ផងណា ថ្ងែទី14/8/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *