ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

គ្រោះ ថ្នាក់ ចរា. ចរ. ណ៍ ផ្លូវ. ជាតិ. លេខ 3 គី ឡូ 31

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅផ្លូវជាតិលេខ 3 រវាងឡាន 3 តោនកន្លះពាក់ផ្លាកលេខ 3A 8798 ភ្នំពេញ=ឡានសាំយ៉ុងពាក់ផ្លាកលេខ 2BH4129 ភ្នំ ពេញ ឡានសាំយ៉ុង និងឡានបីតោនកន្លះ ធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នា ឡានបីតោនកន្លះបានរេចង្កូតមកប៉ះឡានសាំយ៉ុង បណ្ដាលធ្វើឲ្យឡានបីតោនក្រឡាប់ថ្ងាជើង បានសម្រេច តែមិនបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់រថយន្តទាំងសងខាងរងរបួសឡើយ ថ្ងែទី5/8/2022។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *