ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ជន កំ ពូ ល ល្បិច បោក. លុយ. សុទ្ធ. ជាងមួយម៉ឺនដុល្លារ

 

បើដឹងខ្លួនឆាប់ចេញមុខដោះស្រាយទៅ. ជនឆបោកមួយរូបនេះក្រុមហ៊ុនទុកឱកាសឲ្យម្ដង ជាពីរម្ដង ជនឆបោកនេះក៏បានឆ្លើយតបថាខ្ញុំចេញសងក្នុងមួយខែ 3000ដុល្លារតែ 3000 ដុល្លារនេះមិនបានដូចបំណងមិនបានដូចចិត្តសន្យាទេ ហើយជននេះកំពុងតែរស់នៅខេត្តកំពង់សោមហើយបានបិតទូរសព្ទមិនឆ្លើយតបជាមួយក្រុមហ៊ុនទៀត ហើយពេលនេះដែរសមត្ថកិច្ចកំពុងតែដាក់វិធានការស្រាវជ្រាវរកជនជនឆបោក ដើម្បីដើម្បីមកដោះស្រាយជូនក្រុមហ៊ុនវិញ លើកទី(1) ថ្ងែទី25/07/2022 070500010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *