ព័ត៌មានជាតិ

គណកម្មការសហគមន៍នេសាទទេសចរណ៍ត្រពាំងសង្កែជួបសំណេះសំណាលជាមួយ!

#(កំពត)នៅវេលាម៉ោង២រសៀល គណកម្មការសហគមន៍នេសាទទេសចរណ៍ត្រពាំងសង្កែ ឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកស្រី ជាអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអង់គ្លេស ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា ទីកន្លែងនៅសហគមន៍ត្រពាំងសង្កែ រៀបចំនិងសម្របសម្រួលដោយអង្គការ ACC (អាក់សិនអេត)កម្ពុជា ក្នុងជំនួបនេះ លោកស្រី មានគោលបំណង សិក្សាពីដំណើរការ គោលបំណងកាចងក្រងបង្កើតសហគមន៍ លទ្ធផល និងបញ្ហាប្រឈម លោកស្រី បានបញ្ជាក់ថា កន្លងមក ជំនួយតាមរយ:អង្គកា(NGO)ប្រទេសអង់គ្លេសមិនដែលមានគម្រោង មកជួយតំបន់ឆ្នេរឡើយ ព្រោះខ្វះពត៌មាន ហេតុនេះហើយទើបលោកស្រីបានចុះមកសិក្សាផ្ទាល់ស្វែងយល់ពត៌មាននៅតំបម់ឆ្នេរ បន្ថែម ការជួបសំណេះសំណាលនេះគឺនៅ ថ្ងៃទី២០.០៧.០២២។ សូមអរគុណ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *