ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

រថយន្តព្រូស និងម៉ូតូស្កុបពីប្រលះគ្នា!

(ព័ត៌មានបថម)÷ ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តព្រូស និងម៉ូតូស្កុបពី នៅចំណុចគល់ស្ពាន បុរី លឹមឈាងហាក់ គួស្រូវ២ ធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ពេញដងផ្លូវ តែមិនមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទេ ។ ករណីនេះមានតែប្រគលឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញ ធ្វើការទេ….!នៅម៉ោង៨:០០ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ។
✍️L16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *