ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តតាកែវ ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែត

ពិធីស្រោចស្រពសុគន្ធវារី ប្រកាសព្រះរាជប្រកាសនីយបត្រ តែងតាំងព្រះគ្រូអនុគណស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ និងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានា វត្តមង្គលមានលក្ខណ៍ ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងស្វាយ ឃុំត្រពាំងធំខាងជេីង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ (ថ្ងែពុធ ទី ១៣កក្កដា២០២២)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *