ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសិល្បះ និងកីឡា

កម្ពុជាត្រូវជួបក្រុមខ្លាំងម៉ាលេស៊ី

កីឡាករអាយុក្រោម១៩ឆ្នាំ របស់កម្ពុជានឹង ត្រូវទៅជួបក្រុមខ្លាំងម៉ាលេស៊ី អាយុក្រោម ១៩ឆ្នាំ នៃពានរង្វាន់ AFF Boys Championship 2022 នៅក្នុង Group B នាល្ងាច ម៉ោង 3 :00 ក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាត្រូវការឈ្នះដាច់ខាតដើម្បីបាន ៣ពិន្ទុឈានទៅរកវគ្គ បន្ត។ ប្រកួតប្រព្រឹត្តិនៅថ្ងៃទី ០៥ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០២២។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *