ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

កម្មវិធី: វេទិការជំនួបម្ចាស់អាជីកម្ម និង ហ្វ្រេនឆាយ២០២២

( ភ្នំពេញ )ក្រោយពីសេដ្ឋកិច្ចបាននឹកទ្រឹង នៅមួយកន្លែងដោយសារវិបត្តិ កូវីដ ១៩ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ បន្ទាប់ពីបានធូរស្រាលម្ចាស់អាជីកម្មនានាបានមានភាពល្អប្រសើរនឹងឆ្ពោះទៅរកសភាពដូចដើម និង កាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទៀតហើយ។ តួរយ៉ាងលោក ឧកញ៉ា« ហួត ជា » បានផ្ដួតផ្ដើមគំនិតបង្កើតកម្មវិធី វេទិការ ជំនួបម្ចាស់អាជីកម្ម និង    ហ្វ្រេន ឆាយ ២០២២។ នៅក្នុងវេទិកានេះផងដែរ ចង់បង្ហាញដូចខាងក្រោយ៖

.រាល់ម្ចាស់អាជីកម្មឲ្យយល់ពីហ្វ្រេនឆាយ បន្តទៅរកស៊ី

.ចង់ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍

.ផ្តោតសំខាន់ឲ្យយល់ពីហ្រ្វេនឆាយ

ក្នុងនោះដែរមានការសហការពីម្ចាស់ហ្រ្វេនឆាយដូចជា

លោកឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា ជាស្ថាបនិក Hout Chea Group

លោក សេក ចន្នី ជាស្ថាបនិក C – grill and master franchise MARUCHA

លោក ដួង តារា ជាស្ថាបនិក Misterbrew coffee

លោកឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង ជាស្ថាបនិក KW Cambodia

លោកឧកញ៉ា ភិរម្យ វិចិត្រដារ៉ា ស្ថាបនិក Vichitdara Group

  • លោកឧកញ៉ា ប៊ុន រតនា (សែម) ស្ថាបនិក S auto Cambodia
    លោក ហែម ហេម៉ា ស្ថាបនិក Yeaksa Laundry សូមបញ្ចាក់ថាកម្មវិពីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅត្រោយខាងកើតក្នុងអូតែល សុខា។ រាយការណ៍ដោយL14!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *