ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មាននយោបាយ

ទឹកចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំ!

លោក. ញ៉ែម ស្រស់ជាចៅហ្វាយស្រុកព្រៃក្របាសខេត្តតាកែវលោកមានប្រាជ្ញាវាងវៃក្នុងការដឹកនាំអភិវឌ្ឍដល់សង្គម លោកតែងតែចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋតាមស្រុកភូមិ មិនថាឡើយយប់ថ្ងៃភ្លៀងផ្គររន្ទះលោកចៅហ្វាយស្រុក

ញ៉ែម ស្រស មិនដែលបាត់មុខពីរប្រជាពលរដ្ឋទេ លោកតែងតែជួយដោះស្រាយឲ្យបងប្អូនមិនខ្លាចការនឿយហត់ សូម្បីតែបន្តិចសោះឡើយ លោកមានគំនិតដឹកនាំធ្វើផ្លូវក្នុងភូមិឃុំរបស់លោកដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែង ប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗ ថ្ងែទី 06/06/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *