ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ដាច់លុយជក់ម៉ាគាស់ផ្ទះលួចរបស់គេទាំកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់

មាករណីជនសង្ស័យផ្លោសរបងបន្ទាយបញ្ជាការដ្ឋានជូនសារកងទ័ពជើងគោគលួចកាត់ខ្សែភ្លើង និង ប្រេង តែត្រូវបានទាហាន បានតាមទាន់ ហើយរហូតចាប់បាន។ ប៉ុន្ដែគាត់ថាផ្លោសលេងទេអត់បានយកទេ ជនសង្ស័យជាអ្នកប៉ះកង់។ ករណីខាលើនេះស្ថិតនៅ សង្កាត់ ព្រែកហូ ក្រុងតាខ្មៅ។ ខាងទាហាន បានបញ្ជាក់ថាបាត់ប្រេងជាញឹកញាប់មិនមានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានមិនបានយកចិត្តទុដាក់ឬក៏បើកនេត្រាថា ភូមិឃុំសុវត្ថិភាពទេសូមលោកសមត្ថកិច្ចមេត្តាជួយមើលផង។ សូមបញ្រាជាក់ថាករណីខាងលើកើតហេតុនៅថ្យងៃទី២៧ ខែ០៥ ឆ្នាំ២០២២វេលាម៉ោង១២:០០ ថ្ងៃត្រង់។ រាយកាណ៍ដោយ L14!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *