ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មាននយោបាយ

យើងរួមគ្នាការពារសុខសន្តិភាព

យើងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតឱ្យគណបក្សប្រជាជនទាំងអស់គ្នា cpp ឈ្នះឈ្នះ ជយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជយោ=CPPជយោCPP

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (ពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងពេលនេះ គឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសរូបថតដាក់ក្នុងស៊ុមគណបក្ស(CPP Frame) ដែលខ្ញុំភ្ជាប់ Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយើង

ពិតប្រាកដហើយ គឺយើងទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថា​ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​ នឹងបន្តឈ្នះឆ្នោតជាថ្មីម្តងទៀតក្នុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី ៥ ខែ មិថុនា ២០២២ ខាងមុខនេះ។

អរគុណសន្តិភាព!
អរគុណ​ cpp2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *