ព័ត៌មានជាតិ

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន នាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន

(ភ្នំពេញ)÷ សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ច ចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកំពូល នៅទីក្រុងញូ៉វយ៉ក និងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកឧកញ៉ា គិត ម៉េង លោកឧកញ៉ា ហួត ជា រួមដំណើរដោយសមាជិក សភាពាណិជ្ជកម្ពុជាផងដែរ..! នៅរសៀលម៉ោង២:០០នាទី ថ្ងៃអាទិត្យទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។
✍️L16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *