ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម ព័ត៌មានសុខភាព និងសម្រស់

សូមគោរព នឹង ជំរាបជូន ឯកឧត្តម ជាវ តាយ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់

មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានសង់ផ្ទះនៅខាងត្បូងស្ពានស្ទឹងពោធិ៍សាត់ចម្ងាយប្រហែល 200 ម៉ែត្រ បានយកសំរាមមកដាក់គរក្រោម ផ្លាកថ្នាក់ដឹកនាំជាតិរបស់យើង ទង្វើនេះហាក់បីដូចជាប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងណាស់ សូមឯកឧត្តម ជាវ តាយ ជួយមើលកូនចៅផង កុំឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធចុងច្រើនជាង ប្រពន្ធដើមពេក ។សង្ឃឹមថាក្រសួងបរិស្ថាន និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ នឹងចុះត្រួតពិនិ្យ ។ឬមួយក៏អស់លោកមើលឃើញតែស្រីក្មេង រីឯសម្រាមគរចង់ដល់ពាក់កណ្តាលផ្លាកថ្នាក់ដឹកនាំជាតិទៅហើយបែជាមើលមិនឃើញអញ្ចឹង. ថ្ងីទី 23/04/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *