ព័ត៌មានជាតិ

ក្លែងឯកសារឆបោកប្រជាពលរដ្ឋ

(ព័ត៌មានបឋម)ពីរបទជនក្លែងឯកសារឆបោកប្រជាពលរដ្ឋ លោក សៀង សុភារក្ស ប្រពន្ធ ឈ្នោះយ៉ា បានអះអាងខ្លួនឯងថាជាបេសកជនរបស់សម្ដេចមានដី 36800 ហិចតា លោកសៀងសុភារក្សបាននិយាយថែមទៀតថាដីនោះគឺជាដីរបស់សម្ដេចសម្បទានឲ្យឈ្មោះសៀងសុភារក្សដើម្បីសាម្បទានទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ360គ្រួសារ ស្ថិតនៅភូមិភ្នំរៃ ឃុំតាតោក ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង បានប្រកាសលក់ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមួយហិចតា 500 ដុល្លារ. នៅពេលលក់បានលុយពីប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយលោកសៀងសុភារក្សក៏បិទទូរស័ព្ទទាំង 3 ប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រួលច្របល់អ្នកខ្លះក៏ធនាគារមកទាលុយអ្នកខ្លះទៀតក៏មានគេមកទាលុយទាំងមុខទាំងក្រោយគួរឱ្យអាណិតណាស់. នេះជាសម្ដីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសុំអង្វរទៅដល់សម្ដេចពុកនិងសម្ដេចម៉ែឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំផង ថ្ងែទី 09/03/2022

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *