ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនចាប់ខ្លួនសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនម្នាក់

(អ៊ុយក្រែន) កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនចាប់ខ្លួនសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនម្នាក់ពីបទក្បត់ជាតិ ដែលបានចាប់យកចំណុចរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែន ហើយបញ្ជូនពួកគេទៅប្រទេសរុស្ស៊ី ។ បកប្រែដោយ L14!

 

The Ukrainian forces arrested an Ukrainian parliament member for national treason who captured the points of the Ukrainian soldiers and sent them to Russia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *