ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ឯកឧត្តម ឌិត ឌីណា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួង រ៉ែ និងថាមពល អញ្ជើញចូលរួម វេទិកាសាធារណៈ

ឯកឧត្តម ឌិត ឌីណា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួង រ៉ែ និងថាមពល អញ្ជើញចូលរួម វេទិកាសាធារណៈ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការធ្វើអាជីវកម្ម ខ្សាច់សំណង់ និងដីល្បាយខ្សាច់ នៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោម ក្នុងឃុំចំនួន៤ របស់ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល ថ្ងែទី/26/01/2022

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *