ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

សហគមន៍នេសាទទេសចរណ៍ត្រពាំងសង្កែ បានរៀបចំកម្មវិធីសំណេះសំណាលពី…

ខេត្តកំពត) សហគមន៍នេសាទទេសចរណ៍ត្រពាំងសង្កែ បានរៀបចំកម្មវិធីសំណេះសំណាលពី អភិបាលនៃគណះអភិបាលខេត្តកំពត ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ សហគមន៍ត្រពាំងសង្កែ ឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ នៅសាលប្រជុំត្រពាំងសង្កែ ឃុំត្រពាំងសង្កែ មានអ្នកចូលរួមកម្មវិធីនេះដែរមានចំនួន៥០នាក់ ។

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *