កូវិដ-19 ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

លោកចាងហ្វាងនៃអង្គភាពសារព័ត៌មាន SL TV Online បានមកទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញលើកទី៣ រួចរាល់ជាស្ថាពរ

នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ៤រោច ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័ក ព.ស២៥៦៥ ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ លោកចាងហ្វាងនៃអង្គភាពសារព័ត៌មាន SL TV Online បានមកទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញលើកទី៣ រួចរាល់ជាស្ថាពរ ។

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *