ព័ត៌មានជាតិ

លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អញ្ជើញចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសជម្រុញ (ដូសទី៤)

គេហទំព័រសារព័ត៌មានSL TVonline លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អញ្ជើញចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសជម្រុញ (ដូសទី៤)
=======
លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសជម្រុញ (ដូសទី៤) នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ភ្នំពេញថ្ងៃទី14/01/2022
SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *