ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត ហ៊ីង ប៊ុនហៀង នាយករងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជេីញ…

គេហទំព័រសារព័ត៏មាន SL TV online ពីរ L 001
ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត ហ៊ីង ប៊ុនហៀង នាយករងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជេីញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំង​ និងកែសម្រួលតួនាទី​-ភារកិច្ច​ សមាជិកគណៈកម្មាធិការគណបក្សខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅថ្ងែទី 15/1/2022
SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *