ព័ត៌មានជាតិ

សារលិខិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាធិបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើរជូនអ្នកសារព័ត៌មាន

(ភ្នំពេញ) សារលិខិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាធិបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើរជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ក្នុងឱកាសទិវានៃពិធីជំនួប រវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី៦ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ។

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *