ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ពិធីឆ្លងឆ្នាំនៅសហគមន៍នេសាទត្រពាំងរពៅ ក្រោមថ្នាក់ដឹកនាំអភិបាលនៃគណះអភិបាលក្រុងបូកគោ និងក្រុមយុវជន សសយក ក្រុងបូកគោ

(ក្រុងបូកគោ) គេហទំព័រសារព័ត៌មាន SL TV online
ពិធីឆ្លងឆ្នាំនៅសហគមន៍នេសាទត្រពាំងរពៅ ក្រោមថ្នាក់ដឹកនាំអភិបាលនៃគណះអភិបាលក្រុងបូកគោ និងក្រុមយុវជន សសយក ក្រុងបូកគោ ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអភិបាលក្រុងបូកគោនិងលោកមេឃុំដែលបានខបត្ថមដល់សហគមន៍១០០$និសប្បុរសជនផ្សេងៗទៀតសរុប១៥០០$ផងដែរ នាយប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។
SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *