ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរយន្តធនធំប៉ះជាមួយ ឡាន រម៉កខ្មែរ រម៉ងឥណ្ឌា និង…

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររវាងរយន្តធនធំប៉ះជាមួយឡាន៤គ្រឿង រម៉កខ្មែរ៣គ្រឿង រម៉ងឥណ្ឌា១គ្រឿង និងម៉ូតូ៤គ្រឿងផងដែរ ដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់  ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ០២ ៣៥នាទីថ្ងៃត្រង់។

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *