ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

សកម្មភាពចូលរួមដាំដើមកោងកាង ដោយក្រុមហ៊ុន ជី ធី អាយ(JTl )…

គេហទំព័ សារព័ត៏មានSL TV online នៅសហគមន៍នេសាទទេសចរណ៍ ត្រពាំងសង្កែ ឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត មានសកម្មភាពចូលរួមដាំដើមកោងកាង ដោយក្រុមហ៊ុន ជី ធី អាយ(JTl )ចំនួន៤៣៤នាក់ នៅក្នុងដែនសហគមន៍គ្រប់គ្រងនិងមានការចូលរួមដាំដើមកោកាងពីរគណកម្មការនិងសមាជិកសហគមន៍សហការការជាមួយយុវជនតំណាងក្រុមហ៊ុន មកពីរភ្នំពេញ. កំពត ថ្ងែទី17. 12. 2021 វេលាម៉ោង11ព្រឹក …..!

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *