ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ខ្យល់ព្យុះកក្តិកហើរតំបលផ្ទះអស់សង្ក័សី12សន្លឹកនៅត្រពាំងសង្កែ

ត្រពាំងសង្កែ :ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែធ្នូ ចុះត្រួតពិនិត្យខ្យល់ព្យុះកក្តិកហើរតំបលផ្ទះអស់សង្ក័សី12សន្លឹក គ្រួសារ លោក ធិន ម៉ន អាយុ58ឆ្នាំ ធ្លាប់បំរើការងារជា យោធាក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ1982 អ្នកស្រី ម៉ក់ ផាត អាយ 60ឆ្នាំ ហើយមានបន្ទុក ចៅ ស្រី2នាក់ ដោយមានជីវភាពក្រីក្ររស់នៅភូមិត្រពាំងធំ ឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត។

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *