ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម ព័ត៌មានសុខភាព និងសម្រស់

ករណីខ្ចីរបស់ស៊ីដាច់

(ករណីខ្ចីរបស់ស៊ីដាច់) ភូមិ អង្គ ឃុំ ក្រាំងយ៉ូវ ស្រុក ស្អាង ខេត្ត កណ្ដាល លោក វ៉ុន គុណ្ធី អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ ត្រូវបាន ឈ្មោះ ផន សីហា(ហៅស្វា) មានប្រពន្ធ នៅក្នុង ភូមិខាងលើ បានខ្ចីម៉ូតូ ម៉ាក គប់ មូល គូទ សង់ការេ (គូទឌុប គូទសង់ការេ ពីលើអាគប់) តាំងពីថ្ងៃទី១១ ខែ ១១ ឆ្នាំ២០២១ មកដល់ពេលនេះមិន ទាន់ត្រលប់មកវិញ សូមបញ្ជាក់ ម៉ូតូ រាងចាស់ ហើយ ពណ៌ ត្រាវ។
May be an image of one or more people
SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *