ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ស្រណោះណាស់!!មហាជនពិតជាអាណិតអាសូរដល់ប្អូនស្រីណាស់ បានស្នើរឲ្យអនុវ ត្តច្បា.ប់ធ្ង. ន់នេះ ដើម្បីផ្ដ ល់យុ ​​ត្តិធ ម៌…

ស្រណោះណាស់!!មហាជនពិតជាអាណិតអាសូរដល់ប្អូនស្រីណាស់ បានស្នើរឲ្យអនុវ ត្តច្បា.ប់ធ្ង. ន់នេះ ដើម្បីផ្ដ ល់យុ ​​ត្តិធ ម៌….(មានវីដេអូ)
ភ្ញាក់ផ្អើលមួយគឺមានក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវបា នឃា .ត .ក ធ្វើ កា .រ ចា .ប់ រំ .លោ .ភ រួច. ស ម្លា .ប់ នាងនៅនិងកន្លែងកើតហេតុ យុវតីរ ងគ្រោះមា នឈ្មោះថា អេង ជូរ មានអាយុ ១៦ ឆ្នាំ នៅភូមិ១១ ឃុំចំការអណ្ដូង ស្រុកចំការលើ
ខេត្តកំពង់ចាម ក្រោយកើតរឿងនេះចំពោះប្អូនជូរ ស្រាប់តែអ្នកមហា ជនស្នើរឲ្យអនុវ ត្តច្បា.ប់ធ្ង ន់នេះ ដើម្បីផ្ដ ល់យុ​​ ត្តិធ ម៌ដល់។មានវីដេអូខាងក្រោមនេះ
SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *