ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ភូមិកំពង់កែស ឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត គណកម្មការសហគមន៍ បាន…

#(កំពត) នៅព្រឹកថ្ងៃ ១៨ ១១ ០២១ ភូមិកំពង់កែស ឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត គណកម្មការសហគមន៍ បានសហការជាមួយលោកមេឃុំ មេប៉ុស្តិ៍ ឃុំត្រពាំងសង្កែ សម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវ ដែប្រជាពលរដ្ឋចាក់ដីលំនៅដ្ឋាន ធ្វើអោយស្ទះផ្លូវទឹក នាំអោយប៉ះពាល់ដល់លំនៅដ្ឋាននិងដំណាំប្រជាពលរដ្ឋ សូមបញ្ជាក់ផងដែរ រាល់ការចំណាយថវិការនូវបញ្ហាមួយនេះសហគមន៍ជាអ្នករាបរងចំណាយទាំងស្រុង(ធ្វើការងារដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន សូមអរគុណ!!!

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *