ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មាននយោបាយ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

លោក ឧកញ៉្ញា ម៉ុង ច័នរិទ្ធ ប្រធានក្រុមហ៊ុន ថាហ្គេត បានចែកសម្ភារ: ដល់ប្រជាការពារឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត

(កំពត)ថ្ងៃ ២៧.១០.០២១ វេលាម៉ោង៨.០០នាទីព្រឹក នៅសាលាឃុំត្រពាំងសង្កែ លោក ឧកញ៉្ញា ម៉ុង ច័នរិទ្ធ ប្រធានក្រុមហ៊ុន ថាហ្គេត បានចែកសម្ភារ: ដល់ប្រជាការពារឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត មានដូចជា ពិល៣៦គ្រឿង អាវរងារ ៣៦អាវ មី៤០កេះ សូមបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធីនេះដែរ លោក ឧកញ៉ា មិនបានអញ្ជើញមកចូលរួមចែកផ្ទាល់ទេ ដោយមានតំណាងក្រុមហ៊ុនអញ្ជើញមក លោក ឧកញ៉ា កន្លងមកតែងតែជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាការពារយើងជារឿយៗ រាល់តម្រូវការខ្វះខាតជាក់ស្តែងរបស់ប្រជាការពារឃុំត្រពាំងសង្កែ សូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹង សូមអរគុណ

0 .

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *