ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការឆ្លើយតប និងស្រាវជ្រាវបុគ្គលផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩

នៅរសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការឆ្លើយតប និងស្រាវជ្រាវបុគ្គលផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងារស្រាវជ្រាវ និងស្វែងរងអ្នកប៉ះពាល់អ្នកជម្ងឺកូវីដ-១៩ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដមឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឌី វិជ្ជា អគ្គស្នងការរង នគរបាលជាតិ និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការឆ្លើយតប និងស្រាវជ្រាវបុគ្គលផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ មានការចូលរួមពីមន្ទីរ-អង្គភាពជាសមាជិកក្រុមអនុគណៈកម្មការឆ្លើយតប និងស្រាវជ្រាវបុគ្គលផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩។

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *